Documentació tècnica

En aquesta secció trobareu documentació tècnica referent a:

  • General Prefabricados Delta
  • Desplegable Prefabricados Delta
  • Canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre
  • Canonada de formigó posttesat amb camisa de xapa
  • General canonada de formigó amb camisa de xapa
  • Document d'idoneïtat tècnica
  • Fe d'errades Instrucció Eduardo Torroja 2007