Prefabricados Delta, com a empresa de primera línia al sector, considera prioritari la qualitat dels seus productes, el respecte pel medi ambient i la prevenció de riscos laborals dels seus treballadors. Prova d'aquest interès és la implantació d'un sistema de qualitat i un sistema de gestió mediambiental certificat i basats en les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001, així com la implantació d'un sistema de prevenció de riscos laborals certificat basat en l'especificació OHSAS-18001.

Quant als seus producte,s compta amb el certificat de producte per a canonada de PRFV segons normes UNE-EN 1796i UNE-EN 14364 i amb els requisits que marca la nova guia del CEDEX per a canonada de PRFV. A més, compta amb la certificació de producte per a la canonada de formigó amb camisa de xapa segons DIT (document d'idoneïtat tècnica) núm. 445 emès per l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja.