Canonades

Prefabricados Delta ofereix als seus clients la solució de canonada més adequada per a cada projecte, canonada de formigó amb camisa de xapa (posttesat o armat i junta elàstica o soldada) i canonada de PRFV, aprofitant la complementarietat d'ambdós materials per satisfer les necessitats actuals en proveïments i regadius; a més, ofereix també la seva experiència en el sector hidràulic, ja que compta amb més de 1.550 km de canonada de formigó amb camisa de xapa instal·lats durant els més de 45 anys d'activitat, a més dels més de 600 km de canonada de PRFV fabricada durant els seus 10 primers anys d'activitat.