Travesses per a ferrocarril

Amb motiu de la construcció del tren d'alta velocitat Madrid-Sevilla, i com a conseqüència d'haver estat els adjudicataris del concurs de subministrament d'un milió dues-centes mil unitats de travesses, l'any 1989 es va instal·lar la factoria de Puente Genil.

El sistema de fabricació usat és el de travessa pretesada en motlle, el qual aporta avantatges significatius ja que:

  • L'ancoratge en motlle, a través d'una platina de repartiment, garanteix una millor distribució de tensions al llarg de la peça, ja que no es confia exclusivament en l'adherència entre l'acer i el formigó, si bé té els avantatges inherents al contacte entre l'acer i el formigó al llarg de l'eix longitudinal de la peça.
  • La necessitat de transmetre tensió en el moment del desemmotllament de manera immediata obliga a garantir les característiques resistents del formigó.El procés de curat en motlle aporta uns nivells de precisió, pel que fa a la geometria de la travessa, superiors a qualsevol sistema.
  • La combinació de l'ancoratge en cap, propi del sistema posttesat, amb l'adherència acer-formigó, propi del sistema en banc, afavoreix doblement el funcionament estructural de la peça.

Des del seu muntatge ha fabricat més de 5 milions de travesses tant per a infraestructura d'AVE, com per a manteniment i infraestructura d'ADIF i constructores privades, i compta amb l'homologació per subministrar travesses per ADIF.

Des del 2014, Prefabricados Delta compta amb un nou producte per a solucions de via de ferrocarril en túnels i viaductes amb la travessa bibloc de formigó armat per a via en placa per a amples nacional i internacional.