Puente Genil

La factoria està ubicada al terme municipal de Puente Genil, a uns 35 km de Còrdova, i compta amb una superfície total de 90.000 m2 i una superfície coberta de 10.500 m2.

Factoria de tubs

A les naus hi ha totes les línies de fabricació de canonada de formigó amb camisa de xapa (posttesat i armat), que inclouen la fabricació d'armadures, la fabricació de camises de xapa, zones de formigonat de tubs, així com les complementàries de posttesat helicoïdal i recobriment.

Factoria de travesses

La instal·lació existent per a la fabricació de travesses de formigó monobloc pretesades per a ferrocarril es compon de tres naus i una zona d'aplec, on es poden produir fins a 2000 unitats diàries.

Per al control dels productes i processos establerts en el sistema de qualitat, la factoria disposa d'un laboratori propi on s'assagen els constituents, provetes de formigó, així com una màquina universal per a l'assaig de productes fèrrics.