Prefabricados Delta

Prefabricados Delta, S.A. explota quatre factories d'elements prefabricats, dues d'elles situades a Humanes (Madrid) i les altres dues a Puente Genil (Còrdova).

Les quatre factories disposen de la tecnologia i l'equipament més moderns que permeten desenvolupar una capacitat de fabricació líder al mercat.

Cada factoria disposa d'un laboratori propi on els productes són sotmesos a diversos assajos fins a la seva total aprovació per l'equip tècnic de qualitat encarregat del seu control, amb la qual cosa es garanteixen uns resultats totalment satisfactoris.

A Prefabricados Delta, S.A. hi ha un equip humà altament qualificat que ha demostrat la seva alta professionalitat i eficiència al llarg dels anys.

La nostra àmplia gamma de prefabricats (canonades de formigó armat amb camisa de xapa, canonades de formigó posttesat amb camisa de xapa, canonades de PRFV, dovelles per a túnels, travesses de formigó pretesat per a ferrocarril, cel·les tridimensionals per a centres penitenciaris, etc.) dóna solució a qualsevol problema tècnic que hi pugui sorgir.

A les nostres factories està implantat el Sistema d'Assegurament de la Qualitat amb el Certificat de Registre d'Empresa núm. ER-221/1/94 d'AENOR i un Sistema de Gestió Mediambiental certificat per AENOR amb el núm. CGM-00/80.