Política mediambiental


 

Prefabricados Delta considera prioritari el respecte al medi ambient i és plenament conscient de la necessitat d'unir esforços a fi d'aconseguir un desenvolupament sostenible.

Prova d'aquest interès és la implantació a les seves factories d'un sistema de gestió mediambiental basat en la norma UNE-EN ISO 14.001, el certificat AENOR CGM-00/080, que s'aplica des de l'abril de l'any 2000.

La política mediambiental de Prefabricados Delta és la següent:

  

Los aspectos ambientales significativos son los consumos de agua y electricidad, almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas y retiradas de residuos peligrosos.

  • El compliment de la normativa, les lleis i altres compromisos aplicables subscrits per l'empresa.
  • L'establiment d'una planificació per a la disminució dels impactes ambientals significatius.
  • La millora contínua mitjançant l'anàlisi i la minimització de les incidències mediambientals sorgides com a conseqüència de la seva activitat i les actuacions de prevenció de la contaminació, reducció de residus i optimització del consum de recursos.
  • La implicació de les parts interessades (clients, subcontractistes i personal propi) en la gestió mediambiental.

Els aspectes ambientals significatius són els consums d'aigua i electricitat, emmagatzematge i manipulació de substàncies perilloses i retirades de residus perillosos.
Respecte a aquest últim, Prefabricats Delta genera una quantitat inferior a 10 tones anuals.

La implantació i seguiment de Bones Pràctiques i la realització de les inspeccions i mesuraments legals aplicables, fan de Prefabricats una empresa compromesa amb el medi ambient i la millora.

Coherents amb aquesta política, des Prefabricados Delta, estem a disposició dels nostres clients per col·laborar en aquest camp dins la nostra relació comercial.