Política mediambiental

"Aquesta política i els principis d'actuació aquí exposats han de ser entesos i aplicats per totes les persones d'aquesta companyia, traslladant-los a el desenvolupament de les seves activitats".


 

Les actuacions de PREFABRICATS DELTA se centren en el respecte a l'entorn a través de:

  • El compliment de la normativa, les lleis i altres compromisos aplicables subscrits per l'Empresa.
  • La millora contínua mitjançant l'anàlisi i la minimització de les incidències ambientals sorgides com a conseqüència de la seva activitat i les actuacions de prevenció de la contaminació, reducció de residus i optimització de l'amb-summe de recursos.
  • La implicació de les parts interessades (personal propi, clients i subcontractistes) en la gestió ambiental.
  • L'establiment d'una planificació per a la disminució dels impactes significatius.

  

Comunicació de l'exercici ambiental als grups d'interès 2021