Política de qualitat


 

Des de 1994, Prefabricados Delta aplica, tant a les oficines centrals com a les fàbriques d'Humanes i Puente Genil, el sistema de qualitat segons la norma UNE-EN-180-9002, model per a l'assegurament de la qualitat en la producció, la instal·lació i el servei postvenda.

Al desembre de 1998 es va obtenir la renovació del certificat de registre d'empresa que l'ampliava segons les exigències de la norma UNE-EN-ISO-9001 per al disseny i la producció. A l'agost de 2004, es va fer l'ampliació del seu abast incloent la fabricació de canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV).

El sistema de qualitat aplicat a Prefabricados Delta està certificat per AENOR amb el núm. ER-0221/1/94.

En aquest sentit, cal esmentar que les fàbriques són auditades durant l'any almenys en quatre ocasions, tres de les quals per auditors externs.

  

Per a la consecució dels objectius fixats en la política de qualitat de l'empresa, s'ha desenvolupat un sistema de qualitat amb unes directrius concretes que es reflecteixen en una sèrie de procediments encaminats a assegurar que qualsevol persona que dugui a terme tasques que puguin afectar la qualitat tingui:

  • definides les funcions i responsabilitats corresponents al seu lloc de treball.
  • la capacitat i la formació necessària.
  • la informació adequada per poder exercir les seves funcions.
  • els mitjans i atribucions corresponents per poder desenvolupar les funcions.