Política de prevenció de riscos laborals


 

Prefabricados Delta, més enllà del compliment de la normativa, per consideració pròpia, considera la prevenció de riscos laborals com un element integrat en l'activitat de l'empresa. El manual de seguretat i salut juntament amb els procediments constitueix la documentació del sistema. Aquest estableix les directrius bàsiques i l'estructura del sistema de gestió implantat, de conformitat amb els requisits de la norma ISO 45001, de la qual es disposa de certificació des de l'any 2007.

  
 

L'objectiu principal de Prefabricados Delta és l'execució dels serveis en les millors condicions de seguretat i salut possibles per als seus empleats. Dins de les seves premisses principals, hi ha el fet de promocionar la millora contínua de les condicions de treball dirigida a elevar els nivells de protecció, seguretat i salut dels seus treballadors, per tal no només de garantir el compliment de la legislació vigent referent a això, sinó també d'adquirir un compromís real amb el personal de Prefabricados Delta en matèria de prevenció.