Altres materials prefabricats

Prefabricados Delta pot desenvolupar diferents elements prefabricats dirigits a solucions concretes en l'àmbit de:

  • Obres hidràuliques
  • Túnels
  • Viaductes
  • Obra civil en general

En tots aquests camps, el prefabricat de formigó fa valer els seus avantatges més destacats: rapidesa d'execució, control de qualitat dels materials i menor impacte ambiental.