Humanes

La factoria d'Humanes està ubicada al terme municipal d'Humanes de Madrid, a uns 35 km de la capital.

La factoria té una superfície total de 110.000 m2 i una superfície coberta de 13.500 m2.

La factoria consta de tres línies de producció:

  • Fabricació de canonada de formigó amb camisa de xapa (armat i posttesat)
  • Fabricació de canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV)
  • Línia de producció per a altres prefabricats de formigó (dovelles, travesses, etc.)

Per al control dels productes i processos establerts en el sistema de qualitat, la factoria disposa d'un laboratori propi on s'assagen els constituents, provetes de formigó, provetes de canonada de PRFV, així com una màquina universal per a l'assaig de productes fèrrics.

La gran instal·lació unida a l'organigrama d'organització interior i experiència en el camp de les obres hidràuliques i civils, creiem que justifica àmpliament la capacitat tècnica i humana per afrontar amb responsabilitat qualsevol tipus de projecte que doni solucions als nostres clients.