Història

  • Prefabricados Delta porta donant solucions des de 1968 i va sorgir com a resposta a la demanda de canonades que necessitava la ciutat de Madrid per millorar el seu proveïment i, per a això, va instal·lar la factoria a Humanes de Madrid, on es van subministrar més de 200 km de canonada de formigó amb camisa de xapa.
  • Durant els anys 70, aquesta factoria va ampliar el seu abast i es van atendre les diferents comandes de proveïment, reg i sanejament, a més a més d'altres prefabricats a nivell nacional.
  • El 1985, es va implantar una nova factoria per fabricar canonada de formigó posttesat amb camisa de xapa a Puente Genil (Còrdova) per subministrar la canonada de la xarxa principal de la Comunitat de Regants del Genil-Cabra de 40.000 ha de superfície.
  • El 1992 es van subministrar les primeres travesses de formigó monobloc de ferrocarril de l'alta velocitat Madrid-Sevilla des de la fàbrica de Puente Genil.
  • El 1998 es va començar la fabricació de les dovelles per a túnel de metro de la línia 12 MetroSur a Madrid.
  • El 2003 es va començar la construcció de la nostra factoria de canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) per satisfer les necessitats dels nostres clients en regadius i sanejaments.
  • En 2005 va començar el subministrament de dovelles per al túnel sud del carrer Calle 30 a Madrid, en aquell moment rècord del món en aquest tipus de túnels.
  • El 2007 es van subministrar les dovelles de pont per als viaductes de Despeñaperros a Jaén per a la millora de l’A4.
  • El 2015 s'ha dissenyat i construït una fàbrica per a producció de bigues prefabricades de formigó posttesades de fins a 40 metres de longitud per al metro de Riad, a l'Aràbia Saudita.