Dovelles per a túnels

Les dovelles de formigó armat constitueixen el revestiment dels túnels excavats amb escuts.

Per al disseny estructural d'aquestes, es tenen en compte totes les accions a les quals seran sotmeses, començant amb el desencofrat, passant per les etapes de manipulació, emmagatzematge i col·locació, analitzant posteriorment les empentes produïts pels gats i finalitzant amb l'entrada en càrrega de l'anell a causa de l'acció del terreny.Les dimensions dels anells, formats per 7 dovelles, fabricats a les nostres instal·lacions d'Humanes de Madrid són les següents:

  • Diàmetre interior: 8430 mm.
  • Diàmetre exterior: 9070 mm.
  • Longitud en avanç: 1500 mm.

Les dovelles que conformen l'anell tenen geometries diferents segons la seva posició a l'anell. Aquestes dovelles es munten al túnel a l'abric de la cuirassa de l'escut mitjançant l'acoblament d'unes amb altres, cargolades a les juntes, circumferencials i radials, mitjançant cargols rectes d'alta resistència que s'allotgen en inserits embotits a les dovelles.

Obres realitzades

A les nostres instal·lacions s'han fabricat fins al moment 40.000 ml (més de 26.600 anells), el que fa un total de 186.000 dovelles i 26.000 peces auxiliars de suport de via realitzades, entre d'altres, per a les obres següents:

  • Per a la Línia 7 del metro de Madrid es van fabricar des del març del 97 al gener del 98 un total de 3.294 ml (2.196 anells) i igual nombre de peces de suport de via.
  • Per a la Línia de Barajas s'han fabricat des del març del 98 fins al gener del 99, 3.555 ml (2.370 anells) i les corresponents peces de suport de via.
  • Per a l'obra del ramal ferroviari d'Alcobendas (Madrid) s'han fet 1.650 ml (1.100 anells) i igual nombre de peces de suport de via, des del març del 99 fins al mes d'agost d'aquest mateix any.
  • Per Metrosur s'han fabricat 4.011 ml (2674 anells) amb el mateix nombre de peces de suport de via, durant els anys 2000 i 2001.
  • Ampliació de la Línia 2 del metro de Madrid a les Rosas amb un total de 4000 m realitzat durant els anys 2009 i 2010.