Algunes xifres

  • Més de 1550 km de canonada de formigó amb camisa de xapa instal·lades des de 1968 per a diferents proveïments i regadius.
  • Més de 5.000.000 d'unitats de travesses de formigó subministrades.
  • A les nostres instal·lacions s'han fabricat més de 160.000 unitats de dovelles de formigó per a túnels i viaductes de diverses dimensions.
  • Hem fabricat més de 600 km de canonada de PRFV.