Filtro Noticias
Filtre de recerca

PREFABRICATS DELTA HA SUBMINISTRAT MÉS DE 2000 KM DE CANONADA EN ELS SEUS 45 ANYS D'ACTIVITAT

30/03/2015

PREFABRICATS DELTA HA SUBMINISTRAT MÉS DE 2000 KM DE CANONADA EN ELS SEUS 45 ANYS D'ACTIVITAT

El 70% del subministrament en canonades de formigó amb camisa de xapa i el 30% en canonada de PRFV.

El passat mes de gener de 2015 Prefabricats Delta, SA superar la fita de subministrar més de 2000 km de canonada.

El sistema de canonades per a pressió de Prefabricats Delta consta de 3 productes: Canonada de formigó posttesat amb camisa de xapa i junta elàstica, Canonada de formigó armat amb camisa de xapa i Canonada de PRFV.