Filtro Noticias
Filtre de recerca

PREFABRICATS DELTA HA SUBMINISTRAT MÉS DE 2000 KM DE CANONADA EN ELS SEUS 45 ANYS D'ACTIVITAT

30/03/2015

PREFABRICATS DELTA HA SUBMINISTRAT MÉS DE 2000 KM DE CANONADA EN ELS SEUS 45 ANYS D'ACTIVITAT

PREFABRICATS DELTA HA SUBMINISTRAT MÉS DE 2000 KM DE CANONADA EN ELS SEUS 45 ANYS D'ACTIVITAT

El 70% del subministrament en canonades de formigó amb camisa de xapa i el 30% en canonada de PRFV.

El passat mes de gener de 2015 Prefabricats Delta, SA superar la fita de subministrar més de 2000 km de canonada.

El sistema de canonades per a pressió de Prefabricats Delta consta de 3 productes: Canonada de formigó posttesat amb camisa de xapa i junta elàstica, Canonada de formigó armat amb camisa de xapa i Canonada de PRFV.