Filtro Noticias
Filtro de procura

Prefabricados Delta está fornecendo GRP tubagem e peças especiais para a Rede de Saneamento Integral en Ferrol

26/05/2016

Prefabricados Delta está fornecendo GRP tubagem e peças especiais para a Rede de Saneamento Integral en Ferrol

Prefabricados Delta está fornecendo GRP tubagem e peças especiais para a Rede de Saneamento Integral en Ferrol

Prefabricados Delta está  fornecendo a tubagem e as peças especiais para a obra: “RED DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ASTILLERO NAVANTIA EN FERROL (A CORUÑA)”.

A obra é propriedade da NAVANTIA e está sendo  construída pela TRAGSA.

O fornecimento executado é:


- Tubagems PRFV DN1200 -- 36 mts.
- Tubagems PRFV DN1400 -- 122 mts.
- Tubagems PRFV DN2000 -- 122 mts.
- Peças Especiais de PRFV